• Обособена позиция 1: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация за „Хотелиер: 811010, „Организация на дейностите в места за настаняване: 8110103“;
  • Обособена позиция 2: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация за „Администратор в хотелиерството: 811020“, „Организация на обслужване в хотелиерството: 8110201“;
  • Обособена позиция 3: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучения по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – английски език.

Hotel Triada is a small business hotel
that offers a very pleasant
and high class stay in Sofia
for anyone travelling
for business or pleasure.

Contacts:
info@hoteltriada.com
Tel: +359 2 970 67 77
Tel: +359 2 970 67 67
GSM: +359 88 466 10 10

 

Share This