Избор на обучаващи организации за организиране и провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация и по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”

Обособена позиция 1: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация за „Хотелиер: 811010, „Организация на дейностите в места за настаняване: 8110103“; Обособена позиция 2: Избор на...

Russian Evening 19.04.2018

Руска вечер 19.04.2018 Скъпи приятели! Каним Ви на 19.04.2018г. на Руска вечер в хотел Триада! Изпълнението на живо на група Грамофон е винаги неповторимо! Заедно с любимите руски хитове Ви предлагаме и избор от най-търсените, емблематични руски ястия като сельодка...