• Обособена позиция 1: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация за „Хотелиер: 811010, „Организация на дейностите в места за настаняване: 8110103“;
  • Обособена позиция 2: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация за „Администратор в хотелиерството: 811020“, „Организация на обслужване в хотелиерството: 8110201“;
  • Обособена позиция 3: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучения по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – английски език.

Хотел Триада е малък бизнес хотел,
който предлага изключително приятен
престой в София с висок стандарт, за
всеки, който пътува по бизнес или
просто за удоволствие.

SOFIA
19°
24°
Sat
27°
Sun
Share This